Spřežení – oficiálním sponzorem pro WEG 2018 je Polaris RANGER

Na WEG Tryon uvidí diváci soutěž čtyřspřeží, což je velmi adrenalinový zážitek. V této disciplíně soutěží tříčlenný tým sportovců v kočáru taženém čtyřmi koňmi. Soutěž se skládá ze třech dílčích zkoušek, které jsou rozděleny do třech dnů. První se koná drezura, poté maraton a třetí den pak parkur.  

Rozvrh soutěží Polaris RANGER spřežení

21. září: Drezura
22. září: Maraton
23. září: Parkur a ceremoniál předávání medailí

 

Fotografie z kontrolních závodů spřežení, které proběhly na jaře 2018 v Tryonu: https://tryon2018.com/gallery/fei-driving-test-event#prettyPhoto

 

Foto: Tomáš Holcbecher / Šárka Veinhauerová

Česká Jezdecká Federace

Česká jezdecká federace je sportovní svaz zastřešující jezdecký sport v České republice v těchto disciplínách: skoky, drezura, všestrannost, spřežení, voltiž, reining, vytrvalost a parajezdectví. Skoky, drezura a všestrannost jsou zároveň disciplíny olympijské.