Český voltižní tým na WEG Tryon – 7.místo z 12 týmů

Dnes zahájil voltižní tým na WEG Tryon…7.místo z 12 týmů 🥉😊

Česká Jezdecká Federace

Česká jezdecká federace je sportovní svaz zastřešující jezdecký sport v České republice v těchto disciplínách: skoky, drezura, všestrannost, spřežení, voltiž, reining, vytrvalost a parajezdectví. Skoky, drezura a všestrannost jsou zároveň disciplíny olympijské.