Historie FEI Světových jezdeckých her

1. 1990 – Stockholm, Švédsko

Prvních FEI Světových jezdeckých her v roce 1990 se zúčastnilo celkem 37 zemí.

 • Skoky 75 účastníků (26 zemí)
 • Drezura 68 účastníků (22 zemí)
 • Všestrannost 84 účastníků (22 zemí)
 • Spřežení 52 účastníků (18 zemí)
 • Vytrvalost 81 účastníků (19 zemí)
 • Voltiž 61 účastníků (15 zemí)

 

O první pořádání FEI Světových jezdeckých her v roce 1990 se přihlásily kromě Stockholmu ještě Lisabon a Řím. Čest pořádat první hry nakonec získal švédský Stockholm, na což jsou švédští organizátoři velmi hrdí.

Za centrum her byl vybrán Stockholmský olympijský stadion postavený v roce 1912. Prvně v moderních dějinách se měla v takovémto rozsahu uskutečnit akce v jezdeckém sportu, což bylo náročné pro všechny zúčastněné. Skvělá práce organizačního výboru a švédské národní federace přispěla k mimořádně hladkému průběhu her, příjmy od sponzorů a prodeje vstupenek překonaly očekávání a následná bilance potvrdila silný ekonomický přínos pro město. Hry přispěly k masivnímu nárůstu zájmu o jezdecký sport v celém Švédsku. Pořadatelům přálo i počasí, které bylo v tomto roce nádherné. Všechny tyto faktory při premiéře WEG měly za následek značný optimismus pro další pokračování. Jak se ale dočtete dále, tento úspěch bylo velmi těžké zopakovat…

 

2. 1994 – Den Haag, Nizozemsko

Her se zúčastnilo 37 zemí, poprvé mezi nimi bylo Lichtenšetjnsko, Rumunsko, Jihoafrická republika a San Marino.

 

 • Skoky 83 účastníků (27 zemí)
 • Drezura 61 účastníků (23 zemí)
 • Všestrannost 93 účastníků (22 zemí)
 • Spřežení 44 účastníků (15 zemí)
 • Vytrvalost 99 účastníků (23 zemí)
 • Voltiž 76 účastníků (18 zemí)

 

S ohledem na světové dějiny se hry roku 1994 uskutečnily v opravdu převratném období. Ve východní Evropě došlo na počátku 90. let k zásadním politickým změnám. SSSR přestal existovat a her se účastnili jezdci z nových zemí – Rusko, Bělorusko a Ukrajina. Chorvatsko, které získalo nezávislost od Jugoslávie v roce 1991, bylo také novou zemí. V roce 1993 se rozpadlo Československo na dvě samostatné země Českou republiku a Slovensko a obě země též vyslaly své zástupce. V neposlední řadě bylo sjednoceno SRN a NDR do jednoho státu, Německa.

Původně byla k pořádání her v roce 1994 vybrána Paříž, ale francouzský projekt ztroskotal a o několik měsíců později se příprav a organizace ujal druhý uchazeč o tyto hry – nizozemský Haag. Navzdory obrovskému nadšení a vynikající pověsti země s pořádáním výstav a sponzorských akvizic vznikla řada zásadních problémů, včetně problému s propagací a prodejem vstupenek. WEG roku 1994 skončil naprostým finančním bankrotem.

Druhé pokračování her konané v nizozemském Haagu nedokázalo zopakovat ani organizačně, ani administrativně úspěch premiérového ročníku her. Přesto i zde bylo možné vidět jezdecký sport na té nejvyšší úrovni.

 

3. 1998 – Řím, Itálie

Her se zúčastnilo 42 zemí, prvně mezi nimi bylo Bulharsko, Řecko, Izrael, Jamaika, Saudská Arábie, Litva a Venezuela

 

 • Skoky 86 účastníků (28 zemí)
 • Drezura 84 účastníků (29 zemí)
 • Všestrannost 91 účastníků (23 zemí)
 • Spřežení 46 účastníků (15 zemí)
 • Vytrvalost – jela se v Abu Dhabi, 175 účastníků (38 zemí)
 • Voltiž 75 účastníků (19 zemí)

 

 

Po prvních hrách ve Stockholmu prezident FEI princ Filip varoval, že tři roky nejsou dostatečně dlouhá doba pro to, aby nějaká federace sestavila velký a sofistikovaný organizační výbor, který je nezbytný k řízení takové události. Když od pořadatelství WEG v roce 1998 na poslední chvíli ustoupil původně vybraný Dublin, bylo pořádání her zásadně ohroženo. Již podruhé během tří ročníků pořadatel od pořádání upustil a nesplnil své sliby. Irsko bylo původně vybráno, neboť tato země má velkou jezdeckou tradici.

I přes velmi krátkou dobu na přípravy projevily o pořadatelství zájem Cáchy a Řím. Čtyři měsíce po odstoupení Dublinu byl za nového pořadatele her v roce 1998 vybrán Řím. Zvláštní zásluhu na tom má tehdejší prezidentka italské národní federace Cesare Croceová, která projevila hodně odvahy při realizaci projektu.

Do pořádání her tak zbýval pouhý rok a tak je naprosto neuvěřitelné, co se Italům podařilo. Odhodlání, neskutečné nasazení a vůle poskytnout to nejlepší byly klíčem k úspěchu. Přes všechny problémy a drobné nedostatky je nutné konstatovat, že hry v Římě v roce 1998 byly velkým triumfem. Podobně jako ve Stockholmu a Haagu byl v Římě ten nejlepší jezdecký sport a díky Andree Riffeserem z Monrif Group (významné italské vydavatelské společnosti) skončily hry finančně v černých číslech.

Zajímavostí těchto her je fakt, že vytrvalost byla přesunuta z Říma do Abu Dhabí.

Další velký krok se v roce 1998 odehrál v mediální oblasti. V předchozích letech se díky špatné smlouvě mezi FEI a německým televizním kanálem DSF jezdecký sport potýkal s nedostatečným televizním pokrytím. V roce 1997 se konečně podařilo dohodnout a byla uzavřena nová smlouva mezi FEI a EBU (Evropský vysílací svaz), což dostalo jezdectví a WEG do mnoha domácností po celém světě.

 

4. 2002 – Jerez de la Frontera, Španělsko

Her se zúčastnilo 48 zemí, prvně mezi nimi byla Kolumbie, Guatemala, Indie, Jordánsko, Filipíny, Katar, Spojené Arabské Emiráty a Uruguay

 

 • Skoky 97 účastníků (37 zemí)
 • Drezura 65 účastníků (24 zemí)
 • Všestrannost 80 účastníků (21 zemí)
 • Spřežení 43 účastníků (17 zemí)
 • Vytrvalost 150 účastníků (36 zemí)
 • Reining 49 účastníků (11 zemí)
 • Voltiž 47 žen (19 zemí) & 30 mužů (16 zemí)

 

 

Po předchozích zkušenostech museli zájemci o pořádání dalších ročníků her doložit zajištění financování fixních nákladů. Španělsko získalo statut pořadatelské země už v roce 1997, mělo tedy do roku 2002 dostatek času na přípravu. Ale ani tak se těmto hrám nevyhnuly komplikace a jejich konání ohrozila v roce 2001 epidemie slintavky a kuhlavky. Naštěstí se včas situace zklidnila a o tomto ročníku her nelze říci nic jiného, než že byly velkolepé.

Organizátoři v Jerezu založili pracovní skupinu, která dokázala získat finance a podporu ze čtyř úrovní místních a národních samospráv, což zvýšilo hladkost průběhu her. Pro vylepšení celkové bilance byly přidány nové projekty, jako např. tombola. Rozpočet byl jasně rozčleněn na náklady na infrastrukturu, přípravu a průběh her, čímž se usnadnila kontrola čerpání prostředků a dodržení rozpočtu. Preciznost organizace ovšem také znamenala vyšší náklady. Prvně v historii se na těchto hrách představila disciplína reining, která na sebe strhla obrovský zájem diváků a médií.

Velká návštěvnost a pozornost médií přinesly prospěch jak hostitelskému městu, tak celé provincii. Andalusie, španělská provincie, kde se nachází Jerez, má po staletí trvající jezdeckou tradici a je skutečnou zemí koní. Vždyť právě v Jerezu se nachází Real Escuela Andaluza del Arte Equestre (Královská andaluská škola jezdeckého umění).

 

5. 2006 – Aachen, Německo

Her se zúčastnilo 52 zemí

 • Skoky 116 účastníků (41 zemí)
 • Drezura 89 účastníků (33 zemí)
 • Všestrannost 79 účastníků (24 zemí)
 • Spřežení 49 účastníků (19 zemí)
 • Vytrvalost 159 účastníků (42 zemí)
 • Voltiž 80 účastníků (23 zemí)
 • Reining 68 účastníků (21 zemí)

 

 

Pátý ročník Světových jezdeckých her, který se konal v Cáchách, zůstane v paměti všech jezdeckých fanoušků na dlouhou dobu. Hry navštívilo neuvěřitelných 576 000 diváků, vysílací práva byla prodána mnoha stanicím po celém světě a tak se jezdectví dostalo do podvědomí velmi široké veřejnosti a hry tak poukázaly na ohromný potencilál jezdeckého sportu i po mediální stránce. Po čtyřech ročnících, které se konaly na místech bez pevného zázemí pro koně a jezdce, byly Cáchy prvním místem, které bylo účelově vybudováno jako centrum jezdectví pro konání největších jezdeckých akcí s dokonalou organizací

Hry tehdy zahajovala vytrvalost, která byla doprovázena nepřetržitými přívalovými dešti, ale do posledního místa zaplněná aréna zažívala velmi emotivní zážitky, když s bouřlivým potleskem vítali na kůži promočené jezdce. Tyto hry byly první pro prezidentku FEI HRH Princeznu Hayu.

Drezurní týmové soutěže běžely v zaběhnutých a předvídatelných kolejích, ale v jednotlivcích diváci zažívali opravdové vzrušení a na konci finálového dne byli vyhlášeni dva mistři světa v drezuře – jeden za Grand Prix a jeden za Freestyle.

Malá aréna v Cáchách, Stadion 3 – hostila dvě naprosto nesourodé disciplíny. Voltiž a reining. Ale vyprodaná místa a atmosféra v aréně překonaly všechna očekávání. Tento koncept umožnil divákům rozšířit obzory v jezdectví a nahlédnout i do disciplín, se kterými se běžně nepotkávají.

Všestrannost neztratila na atraktivitě – první 4* šampionát, bez tradiční steeple-chase dráhy s crossem budovaným na zelené louce, organizátoři bez předchozích zkušeností s pořádáním závodů všestrannosti a k tomu nepřetržité přívaly deště. To byla skutečná výzva, ze které se stal ohromný úspěch. Krosová dráha byla opravdu podařená – složitá, plná výzev ale bezpečná. Ani soutěže spřežení se nenechaly zahanbit. Samozřejmě médiím vládly skokové soutěže. Ale hlavní hvězdou tohto šampionátu se stala hlavní aréna a povrch v ní, který vydržel po celou dobu her v té nejlepší kondici a to i přes takové množství spadlé vody, které si jen stěží dokážete představit.

Po mediální stránce měly tyto hry velmi silný dopad. Ve srovnání s hrami v Jerezu roku 2002, bylo odvysíláno o 60% více čistého času a hry zvýšily zájem o jezdecké disciplíny na celém kontinentu.

 

6. Alltech – FEI Světové jezdecké hry – 2010 – Lexington, Kentucky, USA

Her se zúčastnilo 58 zemí, prvně mezi nimi byl Azerbajdžan, Čína, Kostarika, Ekvádor, Singapur, Taipei, Turecko

 • Skoky 120 účastníků (41 zemí)
 • Drezura 50 účastníků (33 zemí)
 • Para-Drezura 60 účastníků (16 zemí)
 • Všestrannost 80 účastníků (24 zemí)
 • Spřežení 25 účastníků (19 zemí)
 • Vytrvalost 100 účastníků (29 zemí)
 • Reining 63 účastníků (21 zemí)
 • Voltiž 149 účastníků (17 zemí)

 

Na slavnostním zahájení her řekla prezidentka FEI princezna Haya: „Světové jezdecké hry FEI poprvé překročily oceán, aby přinesly to nejlepší z našeho sportu na jiný kontinent. Jsme svědky nového začátku, který pomůže šířit kouzlo jezdeckého sportu a inspirovat mladé jezdecké atlety, aby mohli zamířit na vrchol.“

Hry měly mnoho prvenství – poprvé se odehrály mimo Evropu, poprvé se na hrách objevila para-drezura a připojila se tak k sedmi dalším disciplínám. Poprvé se celé hry odehrály pouze na jednom jediném místě – v úžasném Kentucky Horse Parku. A poprvé v historii měly celé hry generálního sponzora – společnost zabývající se zdravím a výživou zvířat – Alltech.

Her se zúčastnilo 632 sportovců a 752 koní z rekordních 58 zemí světa a bojovalo se celkem o 81 medailí. A ještě jedno úžasné prvenství lze těmto hrám připsat. Tím, že všechny disciplíny a všichni sportovci byli na jednom místě, obnovila se zde spousta přátelství, která byla navázána na předchozích hrách v Cáchách. Skokoví jezdci chodili fandit jezdcům spřežení, jezdci drezury se s emocemi dívali na úsilí svých para protějšků.

Výsledek těchto her byl naprosto impozantní: 400 milionů televizních diváků, lístky prodávané v 63 zemích světa a ve všech 50 amerických státech, hry v místě konání navštívilo 570 000 diváků ze 61 zemí a hry přinesly 328 milionů dolarů do lokální ekonomiky.

 

7. 2014 – Normandie, Francie

Her se zúčastnilo 74 zemí, poprvé mezi nimi byl Hong Kong, US Panenské Ostrovy, Kazachstan, Jižní Korea, Litva, Maroko, Mauricius, Peru, Palestina, Thajsko a Tunis

 

 • Skoky 153 účastníků (53 zemí)
 • Drezura 103 účastníků (31 zemí)
 • Para-Drezura 100 účastníků (32 zemí)
 • Všestrannost 97 účastníků (28 zemí)
 • Spřežení 44 účastníků (17 zemí)
 • Vytrvalost 166 účastníků (46 zemí)
 • Voltiž 179 účastníků (22 zemí)
 • Reining 82 účastníků (24 zemí)

 

Sedmý ročník her se opět uskutečnil pod vlajkou společnosti zabývající se zdravím a výživou zvířat Alltech a konal se ve francouzské Normandii. Soutěží, konajících se více než 15 dní, se zúčastnilo 884 sportovců a 1243 koní. Na rozdíl od Kentucky bylo konání her v Normandii rozděleno do celkem sedmi různých míst a hry jako celek zaznamenaly doposud nepřekonanou diváckou návštěvnost – 575 000 diváků a 200 000 návštěvníků sportovní vesnice.

Ústředním bodem pro drezuru a skoky byl stadion Stade d’Ornano ve městě Caen, para-drezura a spřežení se odehrávaly v nedaleké La Prairie, která je blíže centru Caen a Zenith Indoor Stadium, také v blízkosti centra, byl dějištěm soutěží v reiningu a voltiži. Všestrannost byla situována kousek od světoznámého, nejstaršího a nejvýznamějšího národního hřebčína ve Francii – Haras du Pins, známého také jako „jezdecký Versailles“. Nejpozoruhodnějším místem her bylo místo určené pro vytrvalost, hodinu cesty od Caen a trať vedla podél ohromující zátoky pod Mont St. Michel.

Atmosféra a emoce, které byly na hrách vyvolány, přispěly k nezapomenutelným sportovním zážitkům. Výsledná čísla her jsou také působivá. Her se zúčastnilo 74 zemí, z nichž 12 bylo na hrách prvně. Televizní pokrytí se oproti roku 2010 zvýšilo o neuvěřitelných 670%

Zdroj: FEI.org